SICK Enduro Competition

08.07-09.07.2017, 537140 Lueta